Allah'ım bela ile düşmanlarımı sevindirme.Kur'an-ı Azimüşşan-ı bana deva ve şifa eyle.Ben hastayım,tedavi edecek de sensin.