Ümmetimin içinde din emirlerine dair 40 hadis ezberleyeni Allahü teala fakihler ve alimler zümresi arasında diriltir ve benim benim şefaatime kavuşturur.(Hadis-i şerif)