Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten allah'a hamd olsun.Toplanma yeri o'nun huzurundadır.
                                                              (Buhari daavut 6313)