29.09.2023 - Tavşanlı Engelsiz media tv
REKLAM ALANI

Seri İlanlar

Seri ilanlar kategori, bir ürün veya hizmetin tekrarlayan bir şekilde satılıp/satışa sunulduğu ilanların yer aldığı bir kategori. Örneğin, bir satıcı haftalık olarak aynı ürünleri pazar yerinde satıyorsa, bu satışlarının ilanları seri ilanlar kategorisinde yer alır. Seri ilanlar kategorisinin amacı, tekrarlayan satışları bir arada tutmak ve bunların takip edilebilmesini kolaylaştırmaktır. Bu kategori genellikle pazar yerleri, çarşılar ve benzeri yerlerde satış yapılan ürünler için kullanılır.

REKLAM ALANI

İçerik bulunamadı.