(ANASAYFA)


(FİRMALAR)


(VİDEOLAR)


(TV?İZLE?)


ÜYEHESABI

Tavşanlı Mobil uygulamayı indir!tavşanlı mobil uygulama


KÜFRE DÜşÜREN,DıNDEN ÇIKARAN SÖZLER VE ışLER -1

1- Allahü teâlâya layık olmayan şey söylemek. Mesela bir kimse bir işi yaptığı halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadım) demek. Yahut, yapmadığı bir şey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptım) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyı hâşâ cahillikle suçlamak olur.
 

2- Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek, Onu yaratıklara benzetmek olur ki küfürdür.
 

3- Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (ılk insan vahşi idi) demek. Veya bir evliyayı peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediği doğru ise biz kurtulduk demek.
 

(Yalnız Kur'an), (Kur'andan başka kaynak tanımam), (Kur'andan başka kaynağa lüzum yok), (Peygamber postacıdır, vazifesi bitmiştir) gibi sözler de küfürdür.
 

4- Peygamber efendimizden sonra başka bir Peygamberin geleceğini söylemek. (ısa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir.)
 

5- Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela (Senin bakışın bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz, zebani olur) demek.
 

6- ıslam âlimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (ımam-ı a'zamın kıyası hak değildir) demek. Fetvayı yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarını yere fırlatmak.
 

7- Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahişeler oradadır) demek.
 

8- Allahü teâlânın emir ve yasaklarına yani Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmiş ve ıslam âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beğenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediğim için cinlere, nazara inanmam) demek.
 

9- Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. Hırsızlık yapılarak alınan bir şeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen şey değil, hırsızlık haramdır.
 

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan veya ıslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak. Bunları güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. ıtikadının doğru olması fayda vermez. (Berika)
 

11- Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.
 

12- ıslamiyet’e, (ıslam düşüncesi), (ıslam nazariyesi) , (ıslami görüş) demek. [Düşünce, bir iş için düşünülen çare veya kıyaslanan neticedir. Görüş de düşünce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüş, teori demektir. ıslam âlimleri, (ınsanın, akıl, şuur, hafıza ve düşünce gibi yaratılmış olan sıfatlarını Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar.]
 

13- Allahü teâlânın bildirdiği hükümlere ilahi düşünce, ilahi görüş, ilahi nazariye, ilahi şuur demek. Kur'an-ı kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüş" demek.
 

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarını beğenmek. Zaruretsiz Hıristiyanların Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iştirak etmek.
 

15- (Yahudi ve Hıristiyanların Allah’a inananları Cennete gidecek) demek.
 

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.
 

17- Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek. Mesela domuz yağı helal, sirke haram demek.
 

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazıyı, kasten helaya, necasete, [pisliğe] atmak. Müslümanın ağzına [def-i hacet lafzı ile] sövmek.
 

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek.
 

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiği için küfürdür.
 

21- (Bir süre sonra Hıristiyan olacağım) diye düşünmek. Bir bayan, bir Hıristiyan’la evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir olur.
 

22- Ağır bir hastalığa düşüp de, (Allah’ım canımı al da, istersen kâfir olarak al) demek.
 
(DEVAM EDıYORUZ)

23- (Allah’ım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu yap) demek. 

24- Tırnağı uzun olana, (Tırnağı kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Tırnağını kesmediği için değil, sünnete önem vermediği için küfür olur.
 

25- ınşallah, maşallah demek karın doyurmaz. Maşallahla inşallahla iş olmaz veya namaz kılmak karın doyurmaz demek. Bunları söylemekle dinimizin emri beğenilmemiş ve alay edilmiş oluyor. ınşallah, Allah’ın izni ile demektir. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için, hayır ve şer Allah’tandır diye iman etmek gerekir. Hayır gibi şerrin de Allah’tan olduğuna inanmamak küfür olur. ısteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdır.
 

26- Sevdiği birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.
 

27- Küfre rıza küfürdür. Çocuklarının kâfir olmasına üzülmemek. Mesela kızlarının gayri müslimle evlenmesine rıza göstermek.
 

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki şu işi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasını geciktirmek.
 

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ın emri ile gelir, Allah’ın emrini veya Azrail aleyhisselamın vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]
 

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazın elini öpmek.
 

31- Eshab-ı kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü Kur’an-ı kerimde hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmiştir. Birine kâfir denilince Kur’ana inanılmamış olur.]
 

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.
 

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuş parası ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.
 

34- Allahü teâlâyı mekanlı bilmek, mesela Hıristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyı kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (Allah, gökten bize bakıyor) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır, mahlûktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. ıslam âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazır ve nazırdır) demenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlı ve mekanlı olmadığı için bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakımdan (Allah, zamansız ve mekansızdır, hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazırdır) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyı zamanlı ve mekanlı bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne kitabında (Bir kimse, "Allah’tan hali [boş] yer yok" dese veya "Allah gökte benim şahidim" dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan isnat etmiş olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfür Bahsi)
 

35- (Namaz kılmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kılmayan hep haram işliyor demektir, haram işleyenin kalbi temiz olmaz.]
 

36- (Anan baban esmer, sen nasıl sarışın oldun?) diyene, (Ben imalat hatasıyım) demek. Böyle söylemekle hâşâ Yaratıcının yanlış iş yaptığı söylenmiş oluyor.
 

37- ıbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karıştırmak küfür olur. ıçki içerken besmele çekmek de küfür olur.
 

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.
 

39- Bir Müslüman şaka olarak, muteber bir din kitabına hurafe dese veya alay ederek haram işleyene veya işletene "helal olsun" dese, mürted olur.
 

40- Kur'anı teganni ile okuyan hâfıza, ne güzel okudun diyenin imanı gider. (Dürr-ül-münteka)
 

41- Bir şarkıcıyı dinleyen veya herhangi bir haram işi gören kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imanı gider. (Müjdeci Mek. 266)
 

42- ınsan için, dil alışkanlığı gibi bir sebeple değil de, kasten yarattı, yaratıcı, yarattım, yaratıcıyım gibi sözler söylemek küfür olur. Allah’tan başkasına, yaratıcı denmez. Yaratıcı, yalnız Allahü teâlâdır. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasında da söylememelidir. Bu manada veya kasıtsız söyleyenlere küfre girdi dememelidir.
 

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kâfir olur. Küfür olan her söz, ister şaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)
 

44- ıslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aşağılamak da, küfürdür.
 

45- Yabancı kadınlara bakana, haramdır denilince, güzele bakmak sevaptır demek küfür olur. Haramı kabul etmeyip, üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancı kadınlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Mubah olanı, güzeli sevmek, Allah’ın kudretini temaşa etmek sevap olur.
 

46- Bir Müslümanın dinine, imanına sövmek küfürdür.
 Kaynak: ıbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ı Rabbani, Seadet-i Ebediyye, ıbni Abidin’den aldığımız, küfre düşüren söz ve işlerden bazıları...

__________________

KÜFRE DÜşÜREN,DıNDEN ÇIKARAN SÖZLER -2

1- ıslamiyetin emir ve yasaklarından birini bile hafife almak, Kur'an-ı kerim ile Meleklerle, Peygamberlerle alay etmek.
 
2- Din bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini, dini kitapları aşağılamak.
3- Allah-u tealanın buna gücü yetmez demek.
4- Allah bizi unuttu demek.
5- Birisi için; Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim? demek.
6- Cenab-ı Hakka, Allah baba demek.
7- Her hangi bir şey için; Allah'ın işi kalmadı da bunun gibi şeyler mi yaratıyor, demek.
8- Harama helal, helala haram demek.
9- Allah-ü tealaya mekan izafe etmek. Allah yukardadır, göktedir, demek.
10-Allah bize zulüm ediyor demek.
11-Bir kimse; Allah falan kuluna bu kadar zenginlik veriyor, bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu? demek.
12-Kötü insanları görünce. Bunlar zebani gibi insan demek.
13-Falan kimse Peygamber olsaydı, ben inanmazdım demek.
14-Büyük ve küçük günah işleyen birine, Tevbe et, denildiğinde, Ne yaptım ki tevbe edeyim demek.
15-Bir kimseye, Allah bana Cenneti verirse, sensiz istemem demek.
16-Dinen mübarek olan şeye (Dine, imana, kitaplara, Peygamberlere, mezhebe, Kabe'ye) sövmek.
17-Kur'an-ı kerimin bir ayetine bile olsa inanmamak veya şüphe etmek.
18-Kur'an-ı kerimi ve mevlüdü çalgı ile okumak.
19-ıslamiyet bu asra uygun değildir demek.
20-Dinimizce farz olan bilgileri öğrenmemek, öğrenmeye lüzum görmemek.
21-Sihrin (büyünün) mutlak tesir edeceğine inanmak. (Allah dilerse tesir eder)
22-Tenasühe, yani ölen insanın ruhunun başka birine, çocuğa geçeceğine inanmak.
23-Zalim birine, adil demek.
24-Haram işleyen birine Güzel yaptın demek.
25-Yabancı kadına şehvetle bakıp; Güzele bakmak sevaptır demek.
26-şarabın azına; Az içersen günah olmaz demek.
27-Güzel bir bebek görünce; Allah bu çocuğu özenip, bezenip yaratmış demek.
28-Kötülemek için; Falancı Cennete girse, ben girmem demek.
29-Mü'minin ağzının içine ...... diye, sövmek.
30-Kafir olmak, hırsızlıktan, hainlikten iyidir demek.
31-Hristiyan olmak, komünist olmaktan iyidir demek.
32-Allah bize gökten bakıyor demek.
33-Kabirdeki ve kıyametteki azaplara; Akla, fenne uygun değildir demek.
34-Helal bana iyilik getirmiyor demek.
35-Allah-u teala için; Düşünerek veya hesap ederek yahut planlayarak yarattı demek.
37-Bir kimse, Namaz kılmamak hoş iştir dese, kafir olur.
 
__________________

38-Ben çalınanları ve gayb olanları bilirim, dese, söyleyen ve inanan kafir olur. Bana cin haber veriyor dese, yine kafir olur. Peygamberler ve cinniler dahi gaybı bilmezler. Gaybı ancak Allah-ü teala bilir ve O'nun bildirdikleri bilebilir.
39-Bir kimse haramlardan sadaka verse ve sevab umsa, alan fakir dahi, haramdan olduğunu bilerek; Allah kabul etsin dese ve veren dahi, amin dese, ikiside kafir olur. 40-Bir kimse birinin gıyabında bir şey söylese, yanında ki de; Gıybet etme, dese, buna karşılık o kimse de, bu bir şeymidir, dese, Ulama kafir olur demişlerdir. Bu hareketiyle haramı ihtihsan ettiği, kötülemediği için.
41-Bir kimse ıslamiyeti bilmem veya istemem dese, kafir olur.
42-Rızık Allah'dandır. Lakin kuldan da hareket gerekir dese, bu söz şirkdir. Zira kulun hareketi de Allah'dandır.
43-Bir kimse, kafirlerin ibadetleri, ıslamiyete uymıyan işleri güzeldir dese ve böyle itikat etse (inansa) küfürdür.
44-Namaz kılsam da kılmasam da ne fark eder demek. Küfürdür.
45-Bir kimse birini gıybet etse, sonrada; Ben onu gıybet etmedim, onda bulunan şeyi söyledim, dese Böyle söylemek küfürdür. Çünkü, harama helal demiş olur.
46-Bir kimse, bir kimse için o kimse islamiyetçidir, onun kafası ıslamiyetle küflenmiş, onu bırak, bizi halimiz ıslamiyetten perişan olmuş dese. Kafir olur.
47-Bir kimse, ıslamiyetin modası geçti, ıslamiyet bana bir halt edemez ve ıslamiyet bana vız gelir, bize ıslamiyet lazım değil derse. Kafir olur.
48-Bir kimse, Kur'an-ı kerim çöl kanunudur, günümüzde O'unla hükmedilemez ve O'nunla amel edilemez derse. Kafir olur.

KAYNAKLAR: ELFAZ-I KÜFÜR,MıFTAHÜL CENNEH,MEKTUBAT-I RABBANı,ıSLAM AHLAKI,BıRGıVı VE TAHAVı şERHLERı,EHL-ı SÜNNET ı'TıKADI

Küfre neden olan bu gibi veya bunlara benzer fiileri işleyen, TEVBE ETMELı, AMENTÜ'YÜ okuyup imanını ve nikahını tazelemelidir. 


Bunları her müslümanın öğrenmesi elzem'dir.Günümüzde özellikle Mü'minin ağzının içine ...... diye, sövülmekte,yabancı kadına bakıpta,güzele bakmak sevaptır (haşa) denilmekte ve Güzel bir bebek görünce; Allah bu çocuğu özenip, bezenip yaratmış denilip,Allah (Celle celalühu) muhafaza küfre düşülüyor.

Hadis-i şerifte buyruldu ki :

Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur. (Deylemi)


KÜFRE DÜşÜREN SÖZLER VE ışLER -3

1- Kitap ve sünneti zahirlerinden vazgeçip batın ehlinin iddia ettiği batinimanalara sapmak. Kur an ve sünnetin manası gizlidir bunu ancak üstad bilir,demek gibi. (Nesefi Akaiti /211)
 

2- şeriatla, dinle alay etmek, sövmek, küfürdür. Çünkü bu hal, onun inanmadığını gösterir. (a.g.e. /211)
 

3- Fıkıh, tefsir, hadis, akaid gibi ilimlerle alay etmek, küfürdür.
 

4- ıslâm alimlerine hakaret etmek, alay etmek, küfürdür. (Mecmau l Enhur,1/703)
 

5- Cebrail (aleyhisselam.), Hazret-i Ali ye gidecekken yanlışlıkla vahyi Hazret-i Muhammed'e(sallallahu aleyhi ve sellem) götürdü demek, Rafizilerin dediği gibi.
 

6- Ashab-ı kiramdan veya diğer müminlerden birine küfür isnat etmek.Elde kesin bilgi ve belge olmadıkça müminler bu gibi sözlerden kaçınmalıdırlar.
 

7- Peygambere sövmek, (Bezzaziye)
 

8- Müslümanı gayr-i Müslime benzetmek.Kelime-i şahadet getiren her insan müslümandır.Günahından dolayı bir müslümanı, Yahudi veya Hıristiyan'a benzetmek asla doğru değildir.
 

9- "Kur anın her dediğini yapacak olursak ekmek yiyemeyiz" demek.Bu söz, itikadsızlığın ve Allah a güvensizliğin açık bir ifadesidir. Kur-an'ın
 
bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemektir.

10- Bir müslümana kâfir demek. Bunu sövmek amacıyla söylüyorsa, büyük günah işlemiş olur. Yok eğer o kişinin kâfir olduğuna inanarak söyüyorsa, kendisi kâfir olur.
 

11- Hac, oruç gibi ibadetleri beğenmemek,
 

12- Namaz ibadetini çoğumsamak,
 

13- Harama besmele çekmek. ıçki içerken, zina ederken besmele çekmek gibi.
 

1- Abdestsiz namaz kılmak,
 

2- Kıbleden başka bir yere yönelerek namaz kılmak, (şerh-i Fıkhı Ekber,Aliyyü l Kaari)
 

3- Gayr-i Müslimlerin bayramlarını kutlamak, o günde yaptıkları yemeği pişirmek, (Mec. Enhur, 1/706)
 

4- Küfrü gerektiren söze gülmek, Söyleyen kimse çok komikse veya güldürücü bir biçimde söylenmişse, küfür değil günahtır. O bakımdan tevbe edilmelidir.Dinde küfre rıza küfürdür, kaidesi vardır.
 

5- Gayr-i Müslimlerin dini alâmetleri sayılan şeyleri giymek, dinadamlarının giysilerini, şapkalarını giymek, haç takmak, zünnar takmak gibi.
 
(Bezzaziye 6/332)

Küfre düşüren söz ve işleri öğrenerek bunlardan sakınmalı. Müslüman bile bile küfre düşmez; kasten kendisini kâfir yapmaz ama bilmeden düşebilir. Bilmeden küfre düşen, bu duayı ihlâsla okursa, imanı tekrar geri gelir:

Allahümme innî e’ûzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmül guyûb.
 

kaynak:
https://www.mumsema.org/diger-soru-ve-cevaplari/148728-insani-kufre-dusuren-kafir-eden-sozler-ve-isler.html
//
  • anasayfaAnasayfa
  • facebook paylaş
    twitter paylaş