(ANASAYFA)


(FİRMALAR)


(VİDEOLAR)


(TV?İZLE?)


ÜYEHESABI
BURHAN burhan Menüsü
burhan hizmetlerimiz

BURHAN hizmetlerimiz


KÖYÜMÜZÜN TARıHı
   Köyümüz hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemekle bereaber,1800'lü yıllarda Mersin ilinin Burhan Köyün den gedikleri rivayet edilmektedir.
  Asılları Avşar Türkmanlerinden Burhanlı ve Akdamlı obalarından gelmektedir.  
    
 KÜTAHYA VE CEVRESıNDEKı AVşAR KÖYLERı      
 1.Kütahya- Aslanapa-Çalköy   
 2.Kütahya-Çavdarhisar-Afşarköyü    
 3.Kütahya-Tavşanlı-Burhan köyü-Burhanlı obasından   
 
Kaynak:A.Menderes Kaya        
Bakınız;YURT ıCı VE YURT DIşI AVşAR YERLEşıM 
YERLERı

   Başka bir rivayete görede;Hüdavendigar Livası Domaniç kazasına bağlı olarak kurulmuştur.1866'dan sonra kurulan köyün 1899 yılı kayıtlarında 23 haneli olduğu bildirilmektedir.Burhanlı (burhanlar) cemaatinden Türkmen Yörükhanı taifesinden oldukları muhtemeldir.  
   
Rivayete göre köyü kuranlar Kızılçukurdan gelmişlerdir.Arşiv belgelerine göre Bursa ve çevresinde ^^Burhanlı^^adında bir yörük oymağı bulunmaktaydı.Muhtemelen köy,bu yörük oymağı tarafından kurulmuştur.Köyün köklü sülaleleri;Kırlar,Allar,Kocaaliler,Bekirler,Mosen Hüseyinler ve Paşalardır.Köye daha sonra,Kanatler ve Elmaağaçından Koçetler sülaleleri gelip yerleşmişlerdir. Köyümüzün sınırları:Kabaca,Kuztarla,Karaçam,Yörük konağı(Soğucak ile Böçen arasında)Ürümgeç Mezarlığı,Nişantaşı ve Kışlabaşı mevkileri oluşturur. Köyümüzün mezarlığında Arap Dede yatırı bulunmaktadır.  
KAYNAKLAR:   
Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri 2.Türk Tarih Kurumu Yayınları.1988      
Yurt Ansiklopedisi (Kütahya) 1981
Tunçbilek Belediyesi Yayını-2003(Linyit Diyarı Tunçbilek)
BURHAN blok1
ıbrahim usta Tunahan Tayyip baş ve Talha baş

BURHAN blok2
Site sahibi ve yazarı Yunus Baş

BURHAN blok3
Burhan Köyü futbol takımımız

facebook paylaş
twitter paylaş