Tavşanlı Mobil

EşEN EşEN
 • Sayfa hit =8038
 • Şikayet

  0532 623 98 39

 • EşEN esen Menüsü

  EşEN hizmetlerimiz


  KÖYÜMÜZÜN TARıHı
  EşEN KÖYÜ  
  Köy,Eşenli adında bir yörük oymağı tarafından kurulmuştur.Köylerin kuruluş efsanelerine bakıldığında köyün kurucusu ısa(Ese)adında biridir.Rivayete göre; ısa,Musa ve Köse üç kardeştirler.Bunlardan ısa Eşen'e,Musa Nusratlar'a,Köse de Köseler'e yerleşmiştir. Osmanlı döneminde Hüdavendigâr Livası Adranos kazası (Orhaneli) ve Harmancık nahiyesine bağlı olarak kalmıştır.1530 yılı kayıtlarında köyün ismi "Aşan" şeklinde yazılmıştır.Aynı yıllarda köy,8 hanedir.1944 veya 1946 yılında Tavşanlı'ya bağlanmıştır. 1927 yılında köyün nüfusu 338'dir.
   
                     YUNAN ışGALıNDE  KÖYÜMÜZ
  Milli Mücadele yıllarında köyden uzunca mustafa adın daki bir kişi  köy icinde şehit edilmiştir. şehit edildikten sonra yunalılarca kadirağaların kuyusuna atılmış sonrasında kuyudan cıkarılıp kabri yiyeni olan ibrahim sevinc in arpalıklar denen yerdeki bahcesindedir. Yunanlılar köye toplam 59.498 lira zayiat verdirmişlerdir.
  12. TAVşANLI YUNAN ışGAL KOMUTANININ ÖLDÜRÜLMESı
         Bir yandan Emet Hükümet Konağı yangını ve Cevizderesi baskını, bir yandan da Alabardalı Kabakçı Salih Efe’nin Yunanlılarla arasının bozulup, dağa çıkması, Tavşanlı Yunan ışgal Kuvvetleri Komutanlığı’nın Dağ Yöresi’nde daha sert önlemler almasına neden olmuştu. Yunanlılar sürekli devriye geziyorlar, köy ve kasabaları basıyorlar ve aramalar yapıyorlardı.
         Salih Efe ve çetesi, Yunan işbirlikçiliğini bırakmış olup, Milli Mücadele yararına işler yapmak ve kendilerini affettirmek istiyorlardı. Dağları mesken edinen Kabakçı Çetesi’ne önceleri korkuları nedeniyle yardımda bulunan yöre halkı, artık gönüllü olarak yiyecek yardımı yapmaya başladı. Köseler, Nusratlar ve Derbent köyleri arasındaki Türkmen Tepesi’nde gizlenen Kabakçı Çetesi’ne diğer köylüler gibi eşenliler de yiyeceksiz bırakmazlar.
         Temmuz Ayı ortalarında, Tavşanlı’dan Keles’e gitmekte olan Yunan taburuna Değirmen Deresi’nde Kabakçı Çetesi tarafından pusu kurulur. Yunan taburu, pusu ihtimalini düşünerek veya pusu kurulduğunu öğrenerek, yolunu değiştirir ve başka yoldan Keles’e ulaşır.(1)
         Ellerindeki fırsatı kaçıran çeteler, Eşen Köyü’ne gelirler. Köy meydanında dinlenirlerken köy korucusu koca malakğın aldığı haberlere göre köye geleceklerini ve pusu atmalarını söyler
   bir de bakarlar ki, Yunan ışgal Kuvvetleri Komutanı Zamanist beş atlı askerle birlikte köye doğru gelmektedir. Fırsat Kabakçı'nın önüne gelmiştir. Yapılan çatışmada Yunan komutanı ve yanındakiler bir samanlığa sığınırlar. Çatışma devam eder. Bu arada Derbent Köyü’nden Bombacı Eyüp Efe sürünerek düşmana yaklaşmış ilk attığı bomba beriye düşmüş attığı ikinci bomba sonucunda samanlıktan artık ses gelmemiş, efeler her iki taraftan samanlığa yaklaşmışlar ve Yunan Komutanının halen ölmediğini görünce üzerine kurşun sıkarak komutanı ve Yunanlı askerleri öldürmüşlerdir. Daha sonra Zamanist’in ve ölen Yunanlı askerlerin cesetleri orada bulunan bir alana gömülmüşlerdir. Daha sonra çeteler köyden ayrılarak, Türkmen Tepesi’ne çekilmişlerdir.
   
                  köyümüz sınırları icersindeki dağ ve tepeler                          
   
  Köyün sınırlarında ; Düz Çam ,Yanık, Fındıcak, Kızılpınar, Kıran, Karakuz, ınağzı, Türkmen vb. gibi dağ ve tepeler bulunur.Yine köyün sınırları içersinde Kileder, Kovalca, Soğukpınar, Değirmen deresi ve Kızılpınar Dereleri akmaktadır. 
   
  KÖYÜMÜZÜN SINIRLARI 
   
  Söğütlü, türkmen tepesi,karakuz,kurcen,doğankuzu,kileder, kaylağan, söğüt cayırı darı deresi,deymen deresi,kızılpınar deresi, gencer,karabaş,kurudere dir.
   
   
  KÖY ıCıNDEKı CEşMELER
  Kavalı ceşmesi, ümmet pınarı,oda pınarı,kara ibrahim ceşmesi,okullun yanındaki kozağac pınarı dır.
   
   
  KÖYÜMÜZÜN SINIRLARI ıCERSıNDEKı CEşMELER
  Ellezpınarı,aşağılanı(3 tane ceşme vardır),gölpınar (2 su kaynağı vardır),kovalca(3 ceşme iki deresindede akar su vadır piknikcilerin vaz gecemedikleri bir yerdir) ,gencer(5 ceşme vardır köyümüzün icme suyuda buradaki 1 karnakdan sağlanmaktadır),kova(3 ceşme vardır deresinde akarsu vardır),kızılpınar 1 eşme 1 de ceşmesi vardır),cingenpınarı,kurcen kuyuları(2 kuyusu vardır),
   
   
  Kovalca, Gencer ve Kileder köyün yaylalarıdır. Köyde ; Kıran Dedesi,Ardıç Dede,Gencer Dedesi ve Dede altı Dedesi yatırları bulunur. 2007 yılı itibarıyla köyün nüfusu 632 'dir.296 sı erkek 336 kadındır.Köyün Tunçbilek'e uzaklığı 24 km,Tavşanlı'ya uzaklığı 29 km, Kütahya olan uzaklığı ise ; 72 km.dir.
  EşEN blok1
  Kütahya Tavşanlı Eşen köyü Kış günü görüntüsü

  EşEN blok2
  Eşen Köyü Uzaktan Görüntüsü

  EşEN blok3
  eşen köyü okulu açılışı

  EşEN

  Firma Kategori:

  Tavşanlı


  
  facebook paylaş
  twitter paylaş