== Hayvanların beslenmesi 
  • arama
  • üyeler
  • Tavşanlı Menü

Hayvanları koruma derneği hayvanlari-koruma-dernegi Menüsü

Hayvanların beslenmesi

Hayvanların beslenmesi çok önemlidir.Hayvan beslenemezse büyüyemez ve kısa bir zamanda ölür.Onun için aşağıdaki bilgileri iyi okuyarak uygulama imkanınız varsa uygulayabilirsiniz.Hayvan besleyen kardeşlerimizede öneriler verilmiştir. Hayvan besleyen kardeşim lütfen dikkate alalım bu yazıları uygulayalım.

Besi Yemi ve Besiye Alınacak Hayvanlar ıçin Öneriler

1. Besi yemi, sığır besisindeki (kasaplık) hayvanların beslemesinde kullanılır.

2. Besiye alınacak hayvanların vücut yapısı iyi gelişmiş, et tutma kabiliyeti yüksek ve sağlıklı olmalıdır.

3. Besiye almak için genç hayvanlar tercih edilmelidir ve ideal besi dönemi, sütten kesimden hemen sonraki dönemdir.                                                                                                                           

4. Genel olarak her 50 kg canlı ağırlığa karşılık günlük 1 kg karma yem verilmesi tavsiye edilebilir. 

5. Besinin her döneminde hayvanın ihtiyacı doğrultusunda kaliteli karma yem verilmelidir.

6. Verilecek yemin besin değerlerince dengeli ve hijyenik olmasına dikkat edilmelidir.

7. Hayvanların önlerinde her zaman  temiz, serin ve bol su bulundurmalı, ihtiyaçları ölçüsünde su içebilecekleri imkan sağlanmalıdır. 

8. Besi süresince maliyeti düşürmek için yeterli ve kaliteli kaba yem bulundurulmalıdır.

9. ışletmede hijyen kurallarına dikkat edilmeli, barınaklar temiz tutulmalıdır.

10. Besi hayvanlarının iç ve dış paraziter hastalıklar yönünden temiz olmasına dikkat edilmelidir.

11. Besi hayvanlarının canlı ağırlık artışları günlük olarak takip edilmeli, gelişimi yavaş olanlar tespit edilmeli ve sebepleri araştırılarak manejman değiştirilmelidir.

12. Yem geçişlerine dikkat edilmeli, en az 7 - 10 gün süreyle o anda kullanılan yem ile yeni parti yem karıştırılarak verilmelidir. 

13. Yemin fiyatından daha çok kalitesi önemlidir. Hayvan tükettiği yemin karşılığını yetiştiriciye vermelidir.

14. Hayvanların konforuna dikkat edilmeli ve her türlü olumsuzluklardan uzak tutulmalıdır.

15. Hayvanlara yeşil yemler soldurarak verilmelidir. (yonca, taze ot vb.)


Süt Yemi ve Süt Hayvanları ıçin Öneriler

1. Süt yemleri süt sığırlarının beslemesinde kullanılan karma yemlerdir.

2. ışletme giderlerinin % 70'inin yem maliyeti olduğu unutulmamalı, sağlıklı ve verimli hayvanlar sürüde tutulmalı verimsiz hayvanlar elden çıkartılmalıdır.

3. Genel olarak süt sığırları rasyonları kuru madde esasına göre %50-60 kesif yem,%40-50 kaba yemden oluşturulmalıdır. 

4. Prensip olarak her 2,5 litre süt için 1 kg fabrika yemi verilmesi tavsiye edilir.

5. Süt veriminin her döneminde ve hatta buzağılık döneminden başlayarak hayvanın ihtiyacı doğrultusunda kaliteli karma yem verilmelidir.

6. Verilecek yemin besin değerlerince dengeli ve hijyenik olmasına dikkat edilmelidir.

7. ışletmede hijyen kurallarına dikkat edilmeli, barınaklar temiz tutulmalıdır.

8. Yem geçişlerine dikkat edilmeli en az 7 - 10 gün süreyle o anda kullanılan yem ile yeni parti yem karıştırılarak verilmelidir. 

9. Yemin fiyatından daha çok kalitesi önemlidir, hayvan tükettiği yemin karşılığını yetiştiriciye vermelidir.

10. Hayvanların konforuna dikkat edilmeli ve her türlü olumsuzluklardan uzak tutulmalıdır.

11. Hayvanların sağım ve yemleme saatlerine dikkat edilmelidir.

12. Hayvanların önlerinde her zaman  temiz, serin su bulundurmalı, ihtiyaçları ölçüsünde su içebilecekleri imkan sağlanmalıdır. 

13. Hayvanlara yeşil yemler soldurularak verilmelidir, (yonca,taze ot vb.)


Hayvanları koruma derneği blok1
Hayvanları koruyalım ve sevelim

Hayvanları koruma derneği blok2
Hayvanlarda bir canlıdır unutmayalım.

Hayvanları koruma derneği blok3

Hayvana binecekseniz tatlılıkla bininiz. Yük vuracaksanız takatinin üstünde yüklemeyiniz. Kesecekseniz en az ızdırap verecek şekilde kesiniz.

Hz. Muhammed


Hayvanları koruma derneği

Firma Kategori:

Tavşanlı Dernekler


facebook paylaş
twitter paylaş