== Tavşanlı TEPECıK köyü

(ANASAYFA)


(FİRMALAR)


(VİDEOLAR)


(TV?İZLE?)


ÜYEHESABI
TEPECıK tepecik Menüsü

Tavşanlı TEPECıK köyü

Kütahya Tavşanlı TEPECıK

TEPECıK köyü

HİZMETLERİMİZ

1259 yılında Ertuğrul Gazi tarafından Germiyanoğulları yerleşimine karşı Kayı Boyu'nun Tavşanlı ovasındaki sınırını korumak için Eğrigöz'de bulunan Kayı Boyu'na mensup savaşçı-gazi Türk beğleri görevlendirilir.Bilinen bu Beğlerin bazılarının isimleri sırasıyla ; Sarı Beğ,Ali Beğ,Hacı Beğ,Ahmet Beğ (Hacıbeğ'in kardeşi) ve ısmail Beğ’dir.

O yıllarda Tavşanlı bölgesinde Kayı Boyu ile Germiyanlar arasındaki sınırı Adranos (Rhyndacos) çayı oluşturmuştur.Bu beğlere Ertuğrul Gazi tarafından Tavşanlı (Adranos) çayının güneybatı yönündeki ovanın ortasında bir tepe ve çevresi (şimdiki Tepecik) savunma amaçlı yurtluk olarak verilir.Bu çevresine hakim tepeye obaları ile beraber gelip yerleşirler.Bu yerleşim Beğlerin başı olan Ece Sultan önderlliğinde gerçekleşmiştir.Ece Sultanın asıl ismi Ece Halil'dir.ılk önceleri Türklere has çadırlarda yaşayan bu beğler geldiklerinden bir müddet sonra yerleşik hayata geçip tarım ve hayvancılık'la uğraşmışlardır.

Anadolu’ya göçmeden önceki yurtları,o tarihlerde Türkmenistan’ın Merv ve Mahan bölgesidir.Aslen Oğuzların KAYI boyundan olup KARAKEÇıLı TÜRKMEN aşiretine mensupturlar.Günümüzde Tepecik Beldesi yerli aileleri ve bağlı kolları bu beğlerden oluşmuştur ve hala bu adla anılırlar..

Tavşanlı yöresi Osmanlı ımparatorluğu tarihi bakımından çok büyük öneme sahiptir.Oğuzların Kayı boyuna bağlı Karakeçili Aşireti Söğüt'ü kışlak olarak kullanırken bu yöreyi de yaylak olarak kullanmıştır. Osmanlı döneminde Kütahya Sancak, Tavşanlı'da Nahiye konumunu sürdürmüştür.

Kuruçay ve Çardaklı’ yı içine alan Frigler Dönemine ait Palanga sehrinin bir sınırı da Tepecik'e dayanmaktadır. Tepecik’te 03.04.1990 tarihinde tescillenmis olan Tarih Öncesi Devre ait birinci derecede önem arz etmekte olan “höyük ve mezar” bulunmaktadır.Burada tescillenmis olan höyük Tunç Çagı’na ait bir buluntudur.Höyüğün üzeri tarla olarak kullanılmaktadır. Kuzey kesimi asfalt yol tarafından kesilmiştir . Ancak tarım, yol ve defineci tahribatı dolayısıyla bu önemli tarihi buluntuların orijinalligi bozulmustur.Ayrıca bir mezar steli köy camii duvarında kalmıs kitabe ise duvarla tamamen kapatılmıstır.

439 nolu Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defteri'ne göre 16. yüzyılda (Miladi 1534) Tepecik’te 49 hane mevcut iken,1844 yılı temettuat defterlerinde bu rakam 110’ a çıkmıstır.1845 yılındaki nüfusu tahminen 550 olan Tepecik köy'ün 1898 de hane sayısı 121'e nüfusu'da 648'e çıkmıştır.1907 de ise hane sayısı hala 121'dir.Tavşanlı 1898 yılında merkezi olan Pazarköy hariç 28 Köyü olan bir nahiyedir.O dönemlerde Tavşanlı merkezi 2098 nüfusa sahiptir.

438 Numaralı Muhasebe-i vilayeti Anadolu Defterinde Tepecik köyünün 22 hane,3 mücerred(bekar),1 cami-i hüddam veyıllık geliri 1680 akçe olduğu yazılıdır.Köydeki şeyh Halil çiftliği ise vakıftır.1530 yılında Tepecik'e bağlı hasılatı 206 akçe olan Öyük Hamza isminde bir çiftlik göze çarpar. O yıllarda Tavşanlı merkezi 55 hanedir yani Tepecik'ten 6 hane fazladır.

I. Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale Cephesinde 55.Alay da asker olan 1301 doğumlu (1885) Tepecik Köylü ımamoğullarından Mehmet oğlu Halil 30.05.1915 te cephede şehit düşmüştür.

Bununla beraber o dönemde Osmanlı ımparatorluğunun Yemen Cephesi ve diğer cephelerinde de Tepecikli askerlerimiz bulunmaktadır.Birçoğu şehit düşmüş bazıları savaş bitttiğinde ancak kendi imkânları ile geri dönebilmiştir.

1916 Yılı Harman zamanında Tepecik ve çevresi çekirge felaketine maruz kalmış olup o yılki mahsül yok olmuştur.Savaşın etkilerini atlatamadan üzerine gelen bu felaket özellikle gıda ihtiyacını had safhaya çıkarmış olup o dönemdeki köylüyü büsbütün perişan etmiştir.

Yörede Balkan harbinden (1912) itibaren artarak süren ve köyleri rahatsız eden Çete olayları ancak Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren engellenebilmiştir.

Tepecik ve çevresi 16 Temmuz 1921 yılında Yunan ışgaline uğramıştır. 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzla Yunanların bozguna uğratılması sonucu 3 Eylül 1922'de Tavşanlı ile aynı gün düşman işgalinden kurtarılmıştır. Tavşanlı ılçe Merkezinde 1912 yılında Belediye kurulmuş ve 1921 yılında Kaymakamlığa dönüşmüştür.

Tepecik'te Osmanlı Döneminden kalma Tarihi Tekkeler bulunmaktaydı.Ancak günümüzde yıkılmıştır. 1929 yılında Tavşanlı ile Tepecik arasındaki alandan demiryolu geçmiştir.Demiryolunun yörenin kalkınmasına olumlu etkisi olmuştur.

Tepecik Beldesinde Emet yolu kenarında daha önceleri ‘Kıranbaşı’ denilen küçük daire şeklinde kayalarla çevrilmiş bir yapı vardı.Belediyenin ilk yıllarında bu yapı yıkılmıştır.Bu kayalarla çevrili yer hakkında o dönemde tarihi bir yer olup olmadığı bilinenemiştir.Tepecik’e ilk yerleşenler Kıranbaşı ile şimdiki Orta camii ve Aşağı camii üçgeni arasında kalan kısımda yaşamışlardır.Zamanla yerleşim genişlemiş o zamanki ekilen tarlalar şimdilerde yerleşim alanı haline gelmiştir. Günümüzde belediye tarafından tarihi yerler düzenlenip onarılmaktadır. Yörede Osmanlı döneminde haşhaş ekimide yapılmıştır.Günümüzde halen Haşhaşlı Gözleme denilen yöresel bir yiyeceği vardır.

1940 yılında Tunçbilek’te Garp Linyitleri ışletmesi (G.L.ı) nin kurulması Tavşanlı yöresini ve Beldemizi müspet yönde etkilemiştir.. 1956 yılında Tunçbilek Termik Santralı açılması ile bu ekonomik faaliyetler daha büyük ivme kazanmıştır. 1960'lı yılların ortalarından itibaren Tepecik'ten Yurtdışına çalışmak için çok sayıda gurbetçi gitmiştir.Ancak büyük bölümü geri dönmüştür.
kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Tepecik,_Tav%C5%9Fanl%C4%B1

  Tavşanlı tepecik köyü
  Kütahya Tavşanlı Tepecik resmi Web sitemize hoşgeldiniz. Sitemizden sadece Tepecikle ilgili haber ve Tepecik tarihini bulabilirsiniz.
  Tavşanlı Tepecik arası 4 km dir.
  Tepecik ıÖO, Aşağı Mah. Valide Kırı Cad. No : 2, Tepecik, Tavşanlı, Kütahya, Türkiye
   (0274) 653-2477

  Tepecik Beldesi Mahalle Muhtarları:
  Aşağı Mahalle :Ahmet Karaca  Gsm:0543 651 76 52
  Orta Mahalle   :Ahmet Canlıer  Gsm:0538 679 95 60
  Yukarı Mahalle:Ahmet Tosun   Gsm:0544 653 23 60

  TEPECıK blok1
  Tepecik süt ve süt ürünleriyle hizmetinizdeyiz.


  TEPECıK blok2
  Tepecik EVLERE SÜT SERVıSıMıZ VARDIR.


  TEPECıK blok3
  Tepecikte Tavuk ve beyaz et satışlarımız çok yakında.


  TEPECıK

  Firma Kategori:

  Tavşanlı

  facebook paylaş
  twitter paylaş